Təfəkkür Universiteti
Filologiya elmləri kafedrası

Kafedrada əsasən aşağıdakı fənlər tədris olunur:

 1. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi,
 2. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı,
 3. Azərbaycan dili tarixi,
 4. Müasir Azərbaycan dili,
 5. Ana dilinin tədrisi və metodikası,
 6. Jurnalistikanın nəzəriyyə və təcrübəsi,
 7. Televiziya və radionun əsasları     

   Kafedranın müdiri professor Ənvər Rzaqulu oğlu Qafarlıdır

   

  ƏSƏRLƏRİ

  • “Televiziya və radio jurnalistkasının əsasları” (dərs vəsaiti), Bakı, 2009.
  • Müstəqil Azərbaycan dövlətinin “KİV siyasəti”. “Təfəkkür” jurnalı, №1, 2013.

  Beynəlxalq məsələlərə dair 50-dən çox məqalənin müəllifidir.
  Televiziya və radio jurnalistikasının əsasları və nitq mədəniyyəti məsələlərini tədqiq edir.

   

   

© 2014 Təfəkkür Universitetiww.azadinform.az