Mərkzəzlər
Mərkzəzlər

Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetində 2 mərkəz fəaliyyət göstərir:

• Heydər Əliyev İrsinin Tədqiqat Mərkəzi

 • Elmi-metodiki araşdırmalar mərkəzi

Heydər Əliyev İrsinin Tədqiqat Mərkəzi
Heydər Əliyev İrsinin Tədqiqat Mərkəzi “Təfəkkür” Universiteti kitabxanasının nəzdində fəaliyyət göstərir. Fəaliyyəti dövründə tələbələrin maarifləndirilməsinə, dünyagörüşünün təkmilləşdirilməsinə, siyasi biliklərinin artırılmasına kömək edir. Tədqiqat mərkəzində Heydər Əliyev haqqında yazılmış bütün kitablar toplanmışdır. Bunun üçün kitabxananın bir hissəsi Heydər Əliyev guşəsi kimi tanınır. Heydər Əliyev haqqında dərc olunan kitablar, jurnallarda, qəzetlərdə dərc olunan məqalələr və məlumatlar bu mərkəzdə öz əksini tapır.
 
© 2014 Təfəkkür Universiteti